Pakume professionaalse puhastustehnika teooria- ja praktikakoolitusi. Vajadusel ka näitlikud õppematerjalid.

Teooriakoolitused
on suunatud eelkõige müügiinimestele ja tehnilisele personalile - koolituste kava koostatakse vastavalt püstitatud eesmärgile ning lõpptulemusena peaks koolituse läbinud isik oskama valida objektile vajalikul hulgal ja õigete tehniliste parameetritega professionaalseid puhastusmasinaid.

Praktikakoolitus viiakse läbi 2-6 liikmelistele gruppidele konkreetsel objektil (kas kliendi poolt valitud või meie poolt soovitatud). Selle käigus läbitakse 4-5 erinevat puhastustehnikat puudutavat teemat ning sõltuvalt masina(te) keerukusest kestab seesugune praktiline koolitus 1-3 tundi. Lõpptulemusena oskab koolituse läbinud isik kasutada puhastusmasinat sihtotstarbeliselt, oskab seda puhastada ja hooldada, leiab üles lihtsamad veapõhjused ja tunneb ohutustehnikat. Praktiline koolitus on suunatud eelkõige puhastustehnika operaatoritele (koristaja, masinist) ja nende juhendajatele (objektijuht, töödejuhataja).